Đề nổ từ xa King Auto cho xe ô tô Hyundai

Đề nổ xe từ xa
Tự động chốt cửa và mở cửa xe
Tìm kiếm vị trí của xe
Hệ thống thông minh chống trộm cướp
Tự động khóa cửa khi lăn bánh, mở cửa khi tắt máy
Mở hoặc khóa cửa bằng mật khẩu 6 ký tự độ an toàn cực cao
Mở cửa từ xa