Đề nổ từ xa King Auto cho Vinfast Fadil

 Đề nổ xe từ xa
 Tự động chốt cửa và mở cửa xe
 Tìm kiếm vị trí của xe
 Hệ thống thông minh chống trộm cướp
 Tự động khóa cửa khi lăn bánh, mở cửa khi tắt máy
 Mở hoặc khóa cửa bằng mật khẩu 6 ký tự độ an toàn cực cao
 Mở cửa từ xa